Skip navigation.
Home
Jestem wesoły Romek (?) ...

EXCEL 5.0 - 11.0, najważniejsze skróty klawiszowe

Programy

CTRL+F4

Zamknij okno

ALT+F4

Koniec programu Excel

ALT+TAB

Następna aplikacja

ALT+SHIFT+TAB

Poprzednia aplikacja

CTRL+ESC

Dialog Lista zadań

ALT+' (apostrof)

Dialog stylów

CTRL+1

Formatuj komórki

CTRL+B lub CTRL+2

Pogrubienie

CTRL+I lub CTRL+3

Kursywa

CTRL+U lub CTRL+4

Podkreślenie

CTRL+F3

Definiuje nazwę

SHIFT+F3

Wyświetla Kreatora funkcji

CTRL+O lub CTRL+F12

Otwórz

CTRL+P lub CTRL+SHIFT+F12

Drukuj

F12

Zachowaj jako

CTRL+S lub SHIFT+F12

Zachowaj

CTRL+0 (zero)

Ukryj kolumny

CTRL+9

Ukryj wiersze

CTRL+SHIFT+(

Odkryj wiersze

CTRL+SHIFT+)

Odkryj kolumny

CTRL+H

Zastąp

CTRL+F lub SHIFT+F5

Znajdź

SHIFT+F4

Znajdź następny

CTRL+SHIFT+F4

Znajdź poprzedni

CTRL+PAGE DOWN

Następny arkusz skoroszytu

CTRL+PAGE UP

Poprzedni arkusz skoroszytu

CTRL+F6 lub CTRL+TAB

Następne okno

CTRL+SHIFT+F6

Poprzednie okno

CTRL+C lub CTRL+Insert

Kopiuj

CTRL+V lub SHIFT+Insert

Wklej

CTRL+X lub SHIFT+Delete

Wytnij

CTRL+SHIFT+ PLUS

Wstaw obszar

CTRL+ MINUS

Usuń obszar

DEL

Wyczyść zawartość (w arkuszach)

F2

Uaktywnia pasek formuły

SHIFT+F2

Edytuje notatkę komórki

ALT+=

Wstawia formułę =SUMA()

ALT+ENTER

Wstawia znak końca wiersza

F4

Powtarza ostatnie polecenie

ALT+BACKSPACE lub CTRL+Z

Cofnij ostatnie polecenie

F4

W czasie edycji formuły zamienia adres względny na bezwzględny itd..

CTRL+;(średnik)

Dzisiejsza data

CTRL+SHIFT+!

Format liczby: 123.00

CTRL+SHIFT+#

Format daty

CTRL+SHIFT+$

Format waluty: 123.00

F5

Idź do

F9

Przelicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach